12 октомври, 2008
Как се определя фасадатаТрудността при определянето на фасадата се състои в това, че главният вход за хората и главният вход за енергията не винаги съвпадат. Законите за класическия фън шуй са разработени няколко века назад, когато домовете в повечето случаи са имали правоъгълна форма и са били с една или две врати (главен и заден вход). При това главната врата се е разполагала обикновено в средата на фасадата. Също така, в повечето домове е имало малко прозорци с малки размери.
В нашето съвремие жилищата са съвсем различни. Много от тях имат доста сложна архитектура. Поради тази причина е трудно да се даде точна дефиниция за определяне на фасадата. Към решението на този въпрос може да се подходи по няколко начина.
За фасада на дома се счита тази страна, която гледа към оживена улица, река или парк, но само тогава, когато на нея са разположени входната врата или големи прозорци. Ако на тази страна, обаче, няма никакви прозорци или врати, то тя не може да се счита за фасада.

Съществува мнение, че фасадата е там, откъдето в дома влизат хората, а следователно и енергията. В последно време много вили се строят така, че пристигайки с кола хората влизат през странична врата, която обикновено е разположена близо до оградата. През нея те влизат в къщата само, когато пристигат или заминават. В същото време на друга страна е разположена веранда, през която хората излизат в двора си. Именно тя следва да се избере за фасада, тъй като вратата на терасата се използва по-често и тази част е по-активна.
Ако къщата е построена на терен с неравен релеф, то за фасада се взима тази страна, която гледа към ниската част.
Съответно тилната част ще бъде обърната към възвишението.


Ако къщата е построена на равен терен и е заобиколена от дървета, то тила е там, където дърветата са повече и по-високи, а фасадата - там, откъдето се разкрива по-просторна гледка.


Има случаи, при които сградата се намира между две еднакво оживени улици и има няколко входа. Тогава става доста трудно да се определи фасадата. В такива случаи китайците гледат пред кой вход стоят охраняващите лъвове, но тъй като ние нямаме такива традиции, можем да се отиентираме по адреса на сградата.Страната, на която се намира табелката с името на улицата и номера на сградата ще бъде и фасадата. Също така може да се състави по една карта за всеки вариант и да се види коя от тях най-добре отразява реалното състояние на сградата.
Кака се определя фасадата на апартамент в многоетажна сграда? Да се смята, че основната част от енергията влиза през входната врата не е много правилно. За да стигнем до апартамента си, обикновено минаваме през една или две врати на входа на блока, след това с асансьора стигаме до съответния етаж, минаваме през вратата на общия коридор и чак тогава стигаме до вратата на апартамента. Именно по този път заедно с нас в дома ни влиза и енергията, но през толкова много врати до апартамента достига само една малка част от нея. Затова за да се определи фасадата на апартамента се използват същите методи, които се прилагат при къщите.
В действителност да се определи лицевото направление на дома понякога е много трудно. Грешки допускат даже квалифицирани специалисти, а правилата не винаги помагат, защото при всяко от тях има изключения. За да се определи вярно направлението на дома е необходим опит. А най-простия начин е да се определи интуитивно. Можете да си представите, че сградата е един стол. Накъдето гледате, сядайки на този стол, там е и фасадата.shoshi
ria

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg