15 декември, 2016

ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ФЪН ШУЙ - ШКОЛАТА НА ОСЕМТЕ ДВОРЦИ


1.     Какво е Ци

2.     Триединството небе, земя, човек

3.     Осемте триграми

4.     Ба гуа на ранното небе и Ба гуа на късното небе

5.     Квадрата Ло Шу

6.     Особености на триграмите

7.     Атрибути на триграмите

8.     Мин Гуа на човека

9.     Гуа на жилището

10.  Как се правят измервания

-         с компас

-         с компютърна програма

11. Определяне на фасадата на дома

12. Източна и западна група

13. Възникване на блуждаещите звезди

14. Благоприятни и неблагоприятни звезди в Баджай

15.  Значение на Блуждаещите звезди

16. Фан гуа на планинския Дракон

17. Разположение на осемте дворци в жилището

18. Фактори определящи фън шуй на жилището

19. Врата в Ба Ша

20. Лекарства и усилватели

21. Критерии за сила и слабост на блуждаещите звезди

22. Разширен Баджай – анализ на ниво 24 планини

23. Как могат съпрузите да спят на една спалня ако единият е от западната, а другия от източната група

24. Използването на секторите Ша Ци и Куан Ша за усилване на паметта

25. Разположение на тоалетната за финансов просперитет

26. Техника Фу Вей

Готови таблици и схеми удобни за приложение.
ЦЕНА: 250 лева

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg