29 октомври, 2008

ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГ ДОМ

 
В днешно време малко хора се раждат и умират в един същи дом. Повечето поне веднъж в живота си сменят жилището си. Преди всичко това се случва, когато младите хора създават свое семейство и напускат дома на родителите си.
Преместването в ново жилище е едно от важните събития в живота на човек. От това как ще обзаведете дома си и какви взаимоотношения ще установите с него, зависи какъв ще е по-нататъшния ви живот. При обзавеждането на жилището вие полагате енергийната база, която ще се развива година след година и ще определя вашия живот по време на пребиваването ви в този дом.
Първата крачка в процеса на преместването е да вземете решение, че ви е необходимо ново жилище. На този етап трябва да бъдете много внимателни и предпазливи, защото нашите емоционални и енергийни връзки с дома са много силни, а когато вземем решение за преместване част от нашата енергия протича в бъдещето, насочена в търсене на ново жизнено пространство. Домът, както и хората, чувства как ние се отнасяме с него и мислите за пренасянето могат да нарушат енергийната ви връзка. Може даже да ви се обиди, чувствайки, че вие му отделяте по-малко внимание и енергия. Не малко хора, на които предстои преместване, вече не се грижат за разлепените тапети или капещи кранове.
Разбира се, отделяйки по-малко време на жилището, което се каните да напуснете ще спестите средства и време. Всеки консултант по фън шуй ще ви каже обаче, че не трябва да правите това, защото ако атмосферата в дома се влоши, то това ще затрудни позитивните промени във вашия живот. Продължавайте да поддържате дома си в образцово състояние и бъдете благодарни за това, което имате. Постарайте се да оставите жилището си в такова състояние, в каквото искате да намерите новото. Не жалете време за почистване, като под това се разбира не само физическо почистване. Необходимо е и емоционално – съхраняване на щастливите спомени, които също можете да вземете със себе си. Внимателно и грижовно опаковайте имуществото си. Мислете за вещите, които държите в ръцете си, спомнете си с какво удоволствие сте ги придобили и как са ви служили. По този начин те попиват положителна енергия, която после ще пренесете в новия си дом.
Преди да напуснете дома си постарайте се да останете за малко в него сами или със семейството си, като обиколите всички стаи и мислено се върнете към приятните моменти, които сте изживели и ги съхранете в съзнанието си. Благодарете на дома си за всички радости и несгоди, които сте преживели заедно и се сбогувайте...
След като вече сте взели решение да се преместите ви предстои да изберете ново жилище.
Ако разглеждате нов дом, в който преди това никой не е живял, е необходимо внимателно да проверите дали ви подхожда. Проверката се прави по много параметри, които са в арсенала на фън шуй.
Ако разглеждате квартира, в която вече е живял някой, то нещата малко се усложняват. Съгласно фън шуй, да се нанесете в такъв дом означава да „влезете в кожата на предишните собственици. Навиците, начина на живот и даже съдбата на тези, които са живели в жилището преди вас, в една или друга степен могат да ви повлияят. Това влияние ще се усеща няколко години, защото техните мисли, чувства и постъпки са сформирали емоционалната аура и енергийното пространство на дома, в който се каните да живеете.
Преди да се нанесете се запознайте с дома. Като начало останете там сами. Разходете се из стаите, постойте със затворени очи, опитайте се да усетите енергиите на дома.
Направете генерално почистване. Измийте прозорците, пода и стените. Старателно изчистете всички ъгли и помнете – по този начин почиствате не само боклука, но и остатъците от енергийното поле на тези, които са живели преди вас. Въпросът не е в това, дали са хубави или лоши тези енергии. Важното е в дома да се сформира ваше лично енергийно поле.
При влизането в нова или стара квартира, без значение, е добре да направите освещаване. Как точно ще направите това, зависи от културата и традициите ви и от вашето лично виждане по въпроса. Същността на тази церемония е духовна трансформация на отрицателната енергия на дома в положителна. Ако от предишните собственици са останали мебели по-добре ги махнете. Избягвайте да спите на старо легло. Разопаковайте старите си вещи, почистете ги и ги подредете с любов и внимание. Нека те да донесат в новия ви дом енергия на радост и красота.
Традицията да се отпразнува шумно нанасянето в нов дом, съхранила се по някои места до ден днешен, е много хубава. Празника помага на новодомците да оповестят на духа на дома за своето пристигане и да утвърдят своите права. Впрочем самите детайли на освещаването не са толкова важни, колкото това, че вие сте решили да отбележите началото на нов цикъл в своя живот.
Помнете – главното, от което зависи енергията във вашия дом зависи от любовта, която вие давате и получавате в него।

Лев Игельник
превод: Shoshi

КАК ДА РАЗДЕЛИМ ЖИЛИЩЕТО НА СЕКТОРИ?

За да приложите принципите на фън шуй в дома си, трябва най-напред да изследвате вида и разпределението на енергиите в него. Това изисква да установите в каква посока на света се намират различните части на дома ви, а следователно и под въздействието на какви енергии се намират. За целта ще е необходимо да изготвите подробна и точна скица на жилището си , върху която да наложите схемата на осемте посоки.

Как се чертае скица на жилището

С дълга ролетка измерете дължината и ширината на всеки етаж от дома ви, след това на отделните стаи, стълбища и коридори। Превърнете измерванията в подходящ мащаб, например 1м=1см, така че ако размерите на стаята ви са 5,2 * 3,5м, правоъгълникът в скицата ви би изглеждал 5,2*3,5см। След като начертаете основната скица, нанесете на чертежа обозначенията за всички прозорци, врати, вградени шкафове, гардероби и кухненски секции। Отбележете посоката, в която се отварят вратите на стаите।

Следващата стъпка е определяне на центъра.

За да обозначите посоките на света в скицата на жилището си, най-напред трябва да определите къде се намира центърът на жилището ви, на етажа (за къщи) и на всяка отделна стая। Това става лесно, ако формата на помещенията е квадратна или правоъгълна। Начертавате диагоналите на съответната геометрична фигура и пресечната им точка се явява центъра, който търсите। По-сложно е когато формата е неправилна। В такъв случай центърът може да се измери по математически път, но най-бързия начин е да се установи равновесната точка на дадена геометрична фигура с помощта на дълга игла। За целта прекопирайте формата на жилището (етажа) на ксерокс или с оризова хартия, залепете я върху твърд картон и я изрежете। Задръжте полученото картонче в хоризонтално положение и се опитайте да го балансирате върху дълга игла. Движете иглата под картончето, докато намерите равновесната точка. Обозначете я върху скицата на жилището. Има жилища с П- или Г-образна форма, при които центъра на тежестта се намира извън тях. Тези домове са с лош фън шуй и обикновено в тях цари енергетически хаос. Ако обаче при същата форма центъра на тежестта се намира вътре в дома, то тогава всичко е на ред.

Налагане на схемата на осемте посоки

Има два основни начина. Единият е методът на „тортата“, при който жилището се разделя на части, съединяващи се в центъра и приличат на разрязана торта. При другия метод домът се разделя на 9 квадрата или правоъгълника, напомнящи квадрата Ло-шу.

Компасът се влияе от предметите от желязо или стомана и електрическите уреди. За да получите точни данни, движете се напред-назад с компаса, без да го клатите, докато отчетете едно и също в няколко части от помещението. Използвайте данните за това помещение за да обозначите севера на жилището. Разположете скицата на дома върху равна повърхност така, че начертаните стени на стаята, в която се намирате да са успоредни на действителните. Поставете компаса върху скицата така, че центровете им да съвпаднат. Въртете компаса, докато магнитната стрелка се изравни с обозначението за север. Отбележете точката върху скицата на жилището и след това начертайте права, която я съединява с центъра. Наложете върху скицата на жилището предварително изготвена върху прозрачна хартия схема на осемте посоки и приравнете центровете им. Забодете центровете с игла. Завъртете схемата на посоките, докато линията, сочеща север върху нея, съвпадне с обозначението за магнитен север на скицата. Сега вече осемте посоки се виждат през прозрачната схема. Можете да ги обозначите с молив върху скицата на жилището и да съедините съответните точки с центъра. Различните школи на фън шуй чертаят схемата на осемте посоки по различен начин. Някои я разделят на 8 части по 45 градуса, а други – на 4 части от по 30 градуса и четири части от по 60 градуса, при което осемте посоки се синхронизират с дванадесетте символични животни от китайската астрология.

Понякога измерването на посоките на света вътре в жилището може да се окаже доста трудно заради отклоненията, които дава компаса. За да се убедите, че сте работили правилно можете да повторите измерванията на вън.

Вторият метод се използва преди всичко когато се съставя карта на летящите звезди. Разделете скицата на дома си на 9 равни части। Ако имате остъклени балкони ги включете към площта на жилището। Ако жилището ви има Г- или П-образна форма, преди да го разделите на части е необходимо да го до начертаете до получаването на правилна правоъгълна или квадратна форма.След това измерете направлението на входната врата или фасадата и го нанесете върху скицата। Ползвайки този сектор за отправна точка нанесете останалите посоки, както следват по часовниковата стрелка।


Shoshi

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg