22 април, 2021

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА СЪДБАТА И ЛЕТЯЩИТЕ ЗВЕЗДИВ китайската астрология има 12 животни. Ако погледнем шаблона ще видим, че срещу всяко животно стои друго, което му противостои, т.е. има сблъсък между двете животни. По този начин се получават 6 двойки и на всяка една от тях съответства определена летяща звезда от фън шуй.

БИК и КОЗА

Тъй като сме в годината на бика, нека започнем с него. Животното, което стои насреща му е козата. Този вид сблъсък може да се отрази на здравето и по-точно на храносмилателната система. Във фън шуй този проблем се дублира от летящата звезда 2. За всички запознати със системата на летящите звезди е известно, че тя е свързана с болестите. В този смисъл, ако през 2021 година, печката или леглото ви се намират в северния сектор, и имате в хороскопа си бик и коза, или само коза, твърде вероятно е да се появят храносмилателни проблеми. Тъй като и 2-ката, и двете животни са с елемент земя, носят забавяния и различни препятствия. Затова не се препоръчва да работите на север или в офис с входна врата в северния сектор.

ДРАКОН и КУЧЕДракона и кучето са другата двойка земни животни, които са в конфликт и също са свързани с летящата звезда 2. Но освен проблеми със стомаха, сблъсъкът между тези две животни води до повишена емоционалност, избухливост, подозрителност. С тези емоции е свързана скандалната летяща звезда 3 и през 2021 година се намира в югозападния сектор. Ако имате тези две животни в хороскопа си и спите или работите в югозападния сектор, особено ако сте семейни или работите с клиенти, трябва да бъдете много внимателни и да контролирате емоциите си.

МИШКА и КОН

Повишена възбудимост и емоционална нестабилност дава също така сблъсъка между мишката и коня. С тази комбинация са свързани две звезди – 3-ката и 9-ката. Тройката, освен скандали и психически разстройства, може да предизвика  агресивна конкуренция и пристрастяване към хазарт. Девятката може да бъде както много хубава, така и много опасна звезда. В здравословен аспект, и звездата, и сблъсъкът могат да предизвикат проблеми със сърдечносъдовата система и очите. За да не дублирате проблема, през 2021 година не използвайте югозападния сектор, а също и североизточния, ако не сте сигурни дали 9-та ще прояви своите хубави качества.

ЗМИЯ и ПРАСЕ


И третата двойка животни, сблъсъкът между които може да се свърже с 3-ката, са змията и прасето. Този сблъсък може да се отрази негативно на нервната система, като предизвиква раздразнителност и безпокойство. Също така, тъй като двете животни са свързани със символичната звезда „пътешестващ кон“, в някои случаи могат да предизвикат транспортни катастрофи. Във фън шуй тези аварии и нещастни случаи са свързани с 5-цата, така че хората с такъв сблъсък в картата си дублират проблема, ако спят или работят в югозападния или югоизточния сектор.

ТИГЪР и МАЙМУНА

Следващият много силен сблъсък е също между животни от категорията „пътешестващ кон“ – тигъра и маймуната. Този сблъсък, освен че засилва риска от травми и автомобилни катастрофи, може да предизвика проблеми в семейството, в работата, взимането на спонтанни решения, които да доведат до съдебни дела. За да не дублирате тази опасност и на ниво фън шуй, ако имате тигър и маймуна в хороскопа си, не използвайте северозападния и югоизточния сектор, защото звездите свързани с този сблъсък са 7-цата и 5-цата.

ЗАЕК и ПЕТЕЛ


И последното негативно взаимоотношение между животните е сблъсъкът между заека и петела. Във фън шуй той е свързан със 7-цата. И на ниво небесен, и на ниво земен късмет, имаме опасност от нараняване с остри предмети, както и травми на гърба и врата. За да минимизирате риска е добре да не използвате северозападния сектор, както и да бъдете особено внимателни, когато спортувате и работите с метални предмети.

Освен годишните звезди, влияние оказват и звездите от основната карта. Тези, които споменах преди малко по принцип са негативни и трябва да се избягват от всички, но хората с изброените сблъсъци в хороскопа, не трябва да допускат да са изложени дълго време на влиянието на звездата свързана със съответния сблъсък.

Освен това, бъдете внимателни, когато тези сблъсъци се потвърждават от времето – период на късмета, година, месец, ден и час.

Промени в хороскопа си не можете да правите, но можете да внесете корекции във фън шуй и поведението си. Как да го направите разказвам на поредица от уебинари, които направих в края на миналата година. Който има интерес може да ми пише.   

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg