16 септември, 2013

ША ЦИ

 
Бях обещала да преведа отговора на Оксана Сахранова относно истината и измислиците за дърветата и триъгълния покрив срещу входа.
"Проблемът е в това, че написаното в книгите е силно изкривено. Приемаме всичко на доверие, без да знаем от къде идва. Ето например триъгълния покрив. В обикновените книги пише, че ако пред дома ни има друг дом с триъгълен покрив, то това е лошо, тъй като триъгълника означава огън. И какво? Огънят винаги ли е лош? Защо? Това не е така! Но от къде идва това твърдение? В средата на 20 век, живял един майстор, който се казвал Ен Пен. Този майстор написал книга. По-скоро, за своите ученици, отбелязвал в дневник консултации си, с приложени планове и описания на ситуациите, както и съответните препоръки. След време той предал този дневник на майстор Леяу (http://www.sakhranova.ru/master-leyau.html). Той избрал някои примери и ги издал в книга. Въпреки това е доста сложно да се разберат изцяло препоръките, тъй като за това е нужно човек да е посветен в традициите на тази школа. В противен случай изглежда, че или е пълно с грешки, или просто не разбираме кое от къде идва. И така. Там има един пример, в който се казва, че червен триъгълен покрив, срещу офисно здание, изтощава неговата Ци. Трябва обаче да се чете по-нататък и да се изучат нещата подробно, за да се разбере за какво точно става дума. Става дума за здание, построено в 4-ти период, което има на входната си врата комбинация 44 – процъфтяващата енергия за периода. 4 – елемент дърво. Триъгълен покрив – елемент огън. Огънят изтощава дървото на фасадата на зданието. Лошо. Майсторът дава препоръки, за да се отстрани този проблем. Но тези препоръки са конкретни за това здание и за 4-ти период! В други ситуации всичко ще бъде различно. Оказва се, че чуваме звън, но не знаем от къде идва той. Някой е казал, че триъгълен покрив е нещо лошо. И сега всички повтарят, че е лошо. А кой го е казал??? Същото е и с кръстовищата, и с правите линии, и с вратите една срещу друга… Не всичко е такова, каквото изглежда."Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg