29 март, 2021

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КИТАЙСКАТА МЕТАФИЗИКА


Отношенията между мъжът и жената могат да се обяснят чрез цикъла на 5-те елемента.

1.     Мъжът извършва различни действия, като по този начин поражда елемента на себеизразяването.

2.     Себеизразяването, т.е. действията на мъжа водят до някакъв резултат. Това означава, че действията (условно работата) на мъжа пораждат (носят) богатство (печалба). Виждаме, че на едно и също място стоят парите и жената. Защо? Най-простото обяснение е, че жената стимулира желанието у мъжа да постига целите си, да получава реални резултати и го вдъхновява да върши чудеса. Съществува и по-езотерично обяснение, но за него след малко.

3.     Елементът, който жената поражда, съответства на елемента на децата.

4.     Децата поддържат този елемент, който поражда мъжа, т.е. майката на бащата – бабата.

Когато момичето се омъжва по традиция напуска бащиния дом и отива при семейството на мъжа. От това става ясно, че жената става собственост на мъжа, принадлежи му. Именно жената принадлежи на мъжа, а не обратното, дори двамата не си принадлежат един на друг. Това е много важно, защото само в такъв случай той е в състояние да се грижи за нея, да бъде неин покровител вместо родния ѝ баща и да носи за нея пълна отговорност.

Нека видим какво ще се случи, ако жената притежава мъжът, а не той нея. В този случай мъжът ще престане да носи отговорност за жената (тя вече не е негова), ще спре да я покровителства и вместо неин мъж, се превръща в още едно дете в семейството. Жената започва да изпълнява функцията на глава на семейството, а мъжът заема енергийно ролята на дете. Тя е натоварена с отговорностите за децата и мъжа, като паралелно с това изразходва сили да обезпечи семейството. С течение на времето силите ѝ отслабват, тъй като изразходва прекалено много енергия и това не ѝ позволява да захранва мъжа, да му дава сили за творческа дейност. В енергийната система функциите на мъжа са минимизирани, той не вижда смисъл в личностното израстване, няма мотивация за постигане на някакви цели и т.н. Жената не създава такива за него, а изпълнява ролята на майка. Децата пък от своя страна започват да изпълняват ролята на богатство, създавайки цели за жената (така както жената за мъжа). Това принуждава жената да работи за да обезпечи децата си, а също така и за да се издигне в службата, тъй като за главата на семейството професионалното израстване е много важно.

Да си припомним традициите.

Работата на мъжа е да построи дом, да осигури прехраната на семейството, да го защитава (военно дело), да развива духовното си израстване, което води до развитие на личността.

По този начин жената получава благоприятни условия да роди деца, да ги възпитава и обучава, а също и да се чувства защитена, а семейството ѝ обезпечено. Задълженията на жената са да се грижи за децата и семейното огнище, както и да поддържа благоприятната атмосфера в дома. Тя е, така да се каже, пазителка на дома, децата и мъжа. Освен това жената поддържа мъжа енергийно и интуитивно, тъй като природно има по-развита интуиция, което му помага да получава сигнали в моменти на опасност. Също така, жената помага на мъжа да си постави реални задачи и да постига целите си.

За децата бащата се явява пример и авторитет. Те се учат от неговите постъпки и опит. От бащата произлиза контрола и съответните ограничения в зависимост от възрастта. Задълженията на децата са да се учат, да помагат вкъщи и да се грижат за по-възрастните роднини.

Това е общ процес, при който всеки изпълнява своите задължения и това позволява на Ци (жизнената енергия) да циркулира хармонично в семейството. Нека да видим как става това с помощта на 5-те елемента.

Себеизразяването е вид действие. Разнообразната дейност на мъжа има ключово значение за всеки от членовете на семейството, а също и за обществото.

От диаграмата се вижда, че действията на мъжа пораждат или поддържат елемента на жената и на обществото. Елементът, който дава поддръжка се нарича ресурс. Така себеизразяването на мъжа се явява ресурс за жената. По този начин развитието на мъжа дава сили на жената, способства нейното личностно развитие, а също така влияе на обществото, тъй като внася в него своите достижения.

От диаграмата се вижда, че елемента на себеизразяването контролира елемента на децата. Това означава, че действията на мъжа контролират децата. По този начин бащата създава необходимите рамки и ограничения с цел управление развитието на детето. Това се случва ако цикълът на контрол се използва правилно.

Да се върнем към енергетичната функция на жената и ролята ѝ в живота на мъжа. Вече обяснихме защо елемента на жената съответства на елемента на парите. Тя обаче има и още една чисто езотерична роля в съдбата на мъжа, поради която се свързва с парите. Щастливата, изпълнена с енергия и емоционално удовлетворена жена е способна да направи своя мъж богат. Това е така, защото жената е свързана със земята, плодородието, материално осезаемият свят. По природа жената е близка до вибрациите на материята и се привлича от нея. Така щастливата жена е способна да направи мъжа успешен, а нещастната – неудачник.

В случая говорим за традиционното семейство. Ако жената приеме ролята на мъжа, тя никога няма да бъде удовлетворена от него напълно. Винаги ще има усещането, че той не е достатъчно добър, тъй като тя самата по собствена воля го е отстранила от доминиращата роля и е ограничила неговата реализация до качеството на свой помощник-син.

Знаейки за това прекрасно качество на жената, мъжът трябва да уважава съпругата си, да я подкрепя и да я радва по всякакъв начин. В отговор на това, жената ще предава в пространството „сигнал“ за това, че мъжът ѝ е достоен да покори по-високи върхове, стимулирайки самият него и подготвяйки пространството за това.

Виждаме, че изискванията към мъжа в семейството са много и зависят не само от грубата сила. От къде мъжът, главата на семейството, черпи жизнени сили не само за осъществяване на ежедневните си задължения, а и за да има енергия за личното си израстване и развитие? Естествено това са ресурсите.

Първият ресурс е опита. След извършването на един пълен цикъл енергията се връща при човека във вид на опит, носейки със себе си енергиен заряд за осъществяване на нов кръг циркулация. Ако процесът на предаване на енергията е построен правилно, това се случва автоматично.

Вторият е ресурс е този, който го е родил и му е предоставил възможности – майката и Родината.

От приказките знаем, че юнаците са черпели сила от земята. В приказките, пословиците и поговорките е зашифрована сакрална информация, предадена на поколенията под формата на непретенциозен фолклор.

Също така, Родината (не правителството) е способна да осигури земя (място за живеене) и възможност човек да се труди. В същото време, ако приноса на мъжа в енергетиката на Отечеството е малък, тогава Родината няма да има възможност да му даде нещо.

Децата да учат и да помагат на баба си – това е важно за циркулирането на енергията. Задълженията на децата са минимални на фона на родителските задължения, но това не ги прави по-маловажни.

Третия ресурс е обучението, четенето на книги, натрупване на знания. Колкото повече знания притежава мъжът, толкова по-силна е неговата личност. Ресурсът контролира себеизразяването, като по този начин човек усъвършенствайки уменията си, не извършва безполезни действия, т.е. влагайки повече знания в работата си изразходва по-малко енергия.

Наред със всичко казана до тук ресурсът влияе на очакванията от живота, на мечтите и фантазиите. Така мъжът, като представител на активното творческо начало, понякога е склонен да фантазира и да витае в облаците. Жената, която е по-близка до материалния свят го приземява направлявайки го в руслото на реалния живот. Същото се случва и в обратния ред. Жената от време на време също се нуждае от контрола на мъжа за да постигне баланса между материята и духа, за да не затъне в нисшите вибрации, тъй като тялото и дрехите с времето се износват, а духът е вечен.

Ясно е, че и двата пола се нуждаят от взаимното влияние един на друг, за да постигнат по-добро и по-хармонично качество на живот.

В заключение ще разгледаме някои ситуации с проява на дисхармония.

Ако мъжът има възможност и сили да се развива, но по някаква причина не го прави, то натрупаната енергия трябва да се изразходва по някакъв начин и това става чрез децата. Тъй като не е постигнал собствена реализация и развитие, той си го изкарва на децата във вид на агресия, заблуждавайки се, че по този начин ще ги направи по-добри от себе си. В крайна сметка дава единствено лош пример и създава дисхармония в семейството. Много по-добре би било да насочи тази енергия към личностното си усъвършенстване.

Същото се случва и по отношение на началството и властта като цяло (както се вижда децата и властта са представени с един и същи елемент). Мъжът започва да ругае властта, началника си, че са некадърни, че не умеят да управляват, а всъщност причината е в него самия и в нежеланието му да се развива. Развиващият се човек може да бъде единствено благодарен.

И друга ситуация – мъжът израства в кариерата, обезпечава жена си, но не отделя достатъчно време за възпитанието на децата. Оставайки без контрол, децата изразходват излишъка от енергия в непослушание, противопоставяйки се на бащата. Опитвайки се да избегне дискомфорта, бащата се задържа по-дълго на работа. Това ще продължи до тогава, докато той не възстанови своя авторитет в очите на децата.

Използвайки мъдростта и заветите на предците ни, всеки може да намери ключа към хармонизация на семейните отношения. 

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg