17 август, 2018

КАКВО Е ЦИ МЕН ДУН ДЗЯ


   Вселената непрекъснато ни изпраща сигнали, които ние можем да разшифроваме, или чрез интуицията си, или използвайки определени алгоритми и системи базирани на древни знания.
 

Китайците са създали няколко такива системи и една от тях е Ци Мен Дун Дзя.
 

ЦИ – означава тайнствен или мистериозен

МЕНозначава порта

ДУНознача скрит

ДЗЯтова е първият от 10-те небесни ствола (дърво ян), който се счита за най-главния в този метод, императора, който трябва да се защити по време на война.
 
В превод Ци Мен Дун Дзя означава „Мистериозни порти скриващи императора“.


Първоначално това е било военно изкуство, което е имало за цел не само да защити императора, но и да го направи победител.

С помощта на тази система е можело да се изчисли времето, пространството и направлението за успешни действия.

ЛЕГЕНДАТА ГЛАСИ

Хуан Ди (Жълтият император) водел безуспешна война с Чи Ю. Войната продължавала много години и никой не можел да победи. Един ден той се събудил от ярка светлина. От небето се появила Дева, която му дала свитък от драконова кожа. Хуан Ди изпълнил написаното на драконовия свитък и победил Чи Ю, използвайки колесници, сочещи на юг, като вид компас, който позволил на армията да намери магическата врата в пространството и така да спечели в решителната битка.

След победата Жълтият император наредил на помощника си Фън Ху да структурира знанията от вълшебния свитък в 13 глави от магически методи и 12 глави от "самотна пустота" и да създадете календар, базиран на тази система от знания.

Така се появило знанието за времевите структури и ориентацията в пространството според посоките на света и се положило началото на Ци Мен Дун Дзя.

Най-важното знание, което получили китайците благодарение на този свитък, било знанието за времето. Хилядолетния календар е циклична система от време, която използваме не само в Ци Мен, но и в други метафизични системи, като Бацзъй, Сюан Кун Да Гуа и др.

Съществуват 4 основни времеви единици: година, месец, ден и час. Разбирайки, че в различното време те имат различно качество, китайците направили извода, че времето е главният двигател на всичко, което се случва.

Именно това ни дава великата наука и изкуство Ци Мен Дун Дзя – знания за времето, за неговите характеристики и качество.

ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ЦИ МЕН ДУН ДЗЯ
 
През годините системата постепенно се е усъвършенствала.

От 770 до 221 година пр. н. е., в така наречения период на „Учените от стоте школи“  Ци Мен се развива и използва в изграждането на военни стратегии.

Още в династията Чжоу, Цзян Тай Гун, авторът на „Шестте тайни учения за стратегията“, систематизирал формираните от Фен Хоу 4032 структури в 72.

В началото на епохата на династията Хан, голям принос в усъвършенстването на Ци Мен има Чжан Лян. Той свел системата до 18 основни структури. И съвременното използване на 1080 структури (540 янски и 540 ински) са само подробно описание на основните 18, формирани от Чжан Лян.

Краят на династията Хан е белязан от появата на великия теоретик и умел практик на стратегическото изкуство на Джуге Лян. Неговия образ е описан в класическия исторически роман „Трите царства“.

На Джуге Лян се приписва разработването на стратегията на празния град (влязла в основната система от 36 китайски стратегии), изграждайки лабиринт, от който било невъзможно да се излезе въпреки, че в него не е имало никакви клопки.

Преди битката със сериозния противник Цао Цао, Джуге Лян обещал да получи 100 000 стрели. За изпълнението на тази задача му дали 10 дни, но той обещал да приключи за три дни, въпреки факта, че при провал го очаквал военен съд. Той поискал 20 големи лодки, във всяка от които да има човешки фигури от слама. На сутринта, в мъглата, лодките се приближили до вражеския флот. Наредил на войниците да бият барабаните симулирайки шум като при атака и да разположат лодките странично. Поради мъглата противникът не бил в състояние да атакува и войниците изстреляли залп от стрели в посока на барабанния звук. Множество стрели се забили в сламата. Обърнали лодките на другата страна и събрали стрелите. Така получили повече от 100 000 стрели.

С помощта на Ци Мен Джуге Лян успял предварително да изчисли времето, когато над реката ще се спусне мъгла и бил напълно уверен в своята победа.

През 14 век Лю Бовен систематизира и групира в канон всички подходи и методи натрупани през годините, което и до днес се счита за своеобразна библия на Ци Мен Дун Дзя.

Лю Бовен влиза в историята благодарение на таланта си да предсказва. Написал е пророческо писмо за първият император на династията Мин. В това писмо се прогнозират всички важни етапи от бъдещата история на Китай: повторната монголска инвазия от 1449 г., основаването на династията Манчу Цин, основаването на Китайската република през 1911 г., опиумните войни, първата китайско-японска война.

ЦИ МЕН ДУН ДЗЯ В НАШИ ДНИ

В епохите след Жълтия Император историята не веднъж разказва за случаи, когато привържениците на една от воюващите сили организират преврат, използвайки методите на Ци Мен. Така е било по време на династията Джоу, династията Хан, династията Мин, а също и в по-съвременната история. Известно е, че в някои случаи Мао Дзедун е предсказал действителните срокове и направления на войските. Тези факти свидетелстват за това, че Мао е използвал Ци Мен, за да спечели войната с Чан Кайшъ.

Съществуват няколко школи по Ци Мен Дун Дзя.

Практическото използване на Ци Мен започва с т.нар. Боен Ци Мен, с помощта на който са се изграждали стратегии за водене на военни действия.

Фа Ци Мен или както го наричат още мистичен Ци Мен, ни учи как да се обръщаме към вътрешните архетипи, за да отправяме своите желания, да си поставяме цели и да ги постигаме.

„Ци Мен на числата и разума“ се е използвала от управляващите, високопоставените чиновници и последователите на Конфуций. С помощта на тази система може да се анализира разпределението на силите. Знаейки предварително слабите места на противника, можете да вземете верните решения и да предприемете правилните действия, което да доведе до успешен резултат. Този метод може да се използва по два различни начина. Единият от начините е свързан с избора на благоприятни часове, дни, месеци и години за изпълнение на определен вид задачи. Вторият се използва за съставянето на прогнози и стратегии.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦИ МЕН ДУН ДЗЯ ДНЕС?

В днешно време бизнесът е своеобразна война, която печелят най-бързите, най-ловките и най-креативните. Фирмите се борят за завземане на нови пазари, за преодоляване на конкурентите. И един от инструментите за това се явява именно Ци Мен Дун Дзя. С негова помощ могат да се разработят различни бизнес стратегии и проекти, установяване на отношения с конкурентите и бизнес партньорите. Освен това Ци Мен може да помогне и в различни жизнени сфери, като кариера, интимни отношения, здраве, явяване на изпити и атестации, съдебни дела и др.
 
Ци Мен дава възможности…

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg