29 октомври, 2008

ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГ ДОМ

 
В днешно време малко хора се раждат и умират в един същи дом. Повечето поне веднъж в живота си сменят жилището си. Преди всичко това се случва, когато младите хора създават свое семейство и напускат дома на родителите си.
Преместването в ново жилище е едно от важните събития в живота на човек. От това как ще обзаведете дома си и какви взаимоотношения ще установите с него, зависи какъв ще е по-нататъшния ви живот. При обзавеждането на жилището вие полагате енергийната база, която ще се развива година след година и ще определя вашия живот по време на пребиваването ви в този дом.
Първата крачка в процеса на преместването е да вземете решение, че ви е необходимо ново жилище. На този етап трябва да бъдете много внимателни и предпазливи, защото нашите емоционални и енергийни връзки с дома са много силни, а когато вземем решение за преместване част от нашата енергия протича в бъдещето, насочена в търсене на ново жизнено пространство. Домът, както и хората, чувства как ние се отнасяме с него и мислите за пренасянето могат да нарушат енергийната ви връзка. Може даже да ви се обиди, чувствайки, че вие му отделяте по-малко внимание и енергия. Не малко хора, на които предстои преместване, вече не се грижат за разлепените тапети или капещи кранове.
Разбира се, отделяйки по-малко време на жилището, което се каните да напуснете ще спестите средства и време. Всеки консултант по фън шуй ще ви каже обаче, че не трябва да правите това, защото ако атмосферата в дома се влоши, то това ще затрудни позитивните промени във вашия живот. Продължавайте да поддържате дома си в образцово състояние и бъдете благодарни за това, което имате. Постарайте се да оставите жилището си в такова състояние, в каквото искате да намерите новото. Не жалете време за почистване, като под това се разбира не само физическо почистване. Необходимо е и емоционално – съхраняване на щастливите спомени, които също можете да вземете със себе си. Внимателно и грижовно опаковайте имуществото си. Мислете за вещите, които държите в ръцете си, спомнете си с какво удоволствие сте ги придобили и как са ви служили. По този начин те попиват положителна енергия, която после ще пренесете в новия си дом.
Преди да напуснете дома си постарайте се да останете за малко в него сами или със семейството си, като обиколите всички стаи и мислено се върнете към приятните моменти, които сте изживели и ги съхранете в съзнанието си. Благодарете на дома си за всички радости и несгоди, които сте преживели заедно и се сбогувайте...
След като вече сте взели решение да се преместите ви предстои да изберете ново жилище.
Ако разглеждате нов дом, в който преди това никой не е живял, е необходимо внимателно да проверите дали ви подхожда. Проверката се прави по много параметри, които са в арсенала на фън шуй.
Ако разглеждате квартира, в която вече е живял някой, то нещата малко се усложняват. Съгласно фън шуй, да се нанесете в такъв дом означава да „влезете в кожата на предишните собственици. Навиците, начина на живот и даже съдбата на тези, които са живели в жилището преди вас, в една или друга степен могат да ви повлияят. Това влияние ще се усеща няколко години, защото техните мисли, чувства и постъпки са сформирали емоционалната аура и енергийното пространство на дома, в който се каните да живеете.
Преди да се нанесете се запознайте с дома. Като начало останете там сами. Разходете се из стаите, постойте със затворени очи, опитайте се да усетите енергиите на дома.
Направете генерално почистване. Измийте прозорците, пода и стените. Старателно изчистете всички ъгли и помнете – по този начин почиствате не само боклука, но и остатъците от енергийното поле на тези, които са живели преди вас. Въпросът не е в това, дали са хубави или лоши тези енергии. Важното е в дома да се сформира ваше лично енергийно поле.
При влизането в нова или стара квартира, без значение, е добре да направите освещаване. Как точно ще направите това, зависи от културата и традициите ви и от вашето лично виждане по въпроса. Същността на тази церемония е духовна трансформация на отрицателната енергия на дома в положителна. Ако от предишните собственици са останали мебели по-добре ги махнете. Избягвайте да спите на старо легло. Разопаковайте старите си вещи, почистете ги и ги подредете с любов и внимание. Нека те да донесат в новия ви дом енергия на радост и красота.
Традицията да се отпразнува шумно нанасянето в нов дом, съхранила се по някои места до ден днешен, е много хубава. Празника помага на новодомците да оповестят на духа на дома за своето пристигане и да утвърдят своите права. Впрочем самите детайли на освещаването не са толкова важни, колкото това, че вие сте решили да отбележите началото на нов цикъл в своя живот.
Помнете – главното, от което зависи енергията във вашия дом зависи от любовта, която вие давате и получавате в него।

Лев Игельник
превод: Shoshi

КАК ДА РАЗДЕЛИМ ЖИЛИЩЕТО НА СЕКТОРИ?

За да приложите принципите на фън шуй в дома си, трябва най-напред да изследвате вида и разпределението на енергиите в него. Това изисква да установите в каква посока на света се намират различните части на дома ви, а следователно и под въздействието на какви енергии се намират. За целта ще е необходимо да изготвите подробна и точна скица на жилището си , върху която да наложите схемата на осемте посоки.

Как се чертае скица на жилището

С дълга ролетка измерете дължината и ширината на всеки етаж от дома ви, след това на отделните стаи, стълбища и коридори। Превърнете измерванията в подходящ мащаб, например 1м=1см, така че ако размерите на стаята ви са 5,2 * 3,5м, правоъгълникът в скицата ви би изглеждал 5,2*3,5см। След като начертаете основната скица, нанесете на чертежа обозначенията за всички прозорци, врати, вградени шкафове, гардероби и кухненски секции। Отбележете посоката, в която се отварят вратите на стаите।

Следващата стъпка е определяне на центъра.

За да обозначите посоките на света в скицата на жилището си, най-напред трябва да определите къде се намира центърът на жилището ви, на етажа (за къщи) и на всяка отделна стая। Това става лесно, ако формата на помещенията е квадратна или правоъгълна। Начертавате диагоналите на съответната геометрична фигура и пресечната им точка се явява центъра, който търсите। По-сложно е когато формата е неправилна। В такъв случай центърът може да се измери по математически път, но най-бързия начин е да се установи равновесната точка на дадена геометрична фигура с помощта на дълга игла। За целта прекопирайте формата на жилището (етажа) на ксерокс или с оризова хартия, залепете я върху твърд картон и я изрежете। Задръжте полученото картонче в хоризонтално положение и се опитайте да го балансирате върху дълга игла. Движете иглата под картончето, докато намерите равновесната точка. Обозначете я върху скицата на жилището. Има жилища с П- или Г-образна форма, при които центъра на тежестта се намира извън тях. Тези домове са с лош фън шуй и обикновено в тях цари енергетически хаос. Ако обаче при същата форма центъра на тежестта се намира вътре в дома, то тогава всичко е на ред.

Налагане на схемата на осемте посоки

Има два основни начина. Единият е методът на „тортата“, при който жилището се разделя на части, съединяващи се в центъра и приличат на разрязана торта. При другия метод домът се разделя на 9 квадрата или правоъгълника, напомнящи квадрата Ло-шу.

Компасът се влияе от предметите от желязо или стомана и електрическите уреди. За да получите точни данни, движете се напред-назад с компаса, без да го клатите, докато отчетете едно и също в няколко части от помещението. Използвайте данните за това помещение за да обозначите севера на жилището. Разположете скицата на дома върху равна повърхност така, че начертаните стени на стаята, в която се намирате да са успоредни на действителните. Поставете компаса върху скицата така, че центровете им да съвпаднат. Въртете компаса, докато магнитната стрелка се изравни с обозначението за север. Отбележете точката върху скицата на жилището и след това начертайте права, която я съединява с центъра. Наложете върху скицата на жилището предварително изготвена върху прозрачна хартия схема на осемте посоки и приравнете центровете им. Забодете центровете с игла. Завъртете схемата на посоките, докато линията, сочеща север върху нея, съвпадне с обозначението за магнитен север на скицата. Сега вече осемте посоки се виждат през прозрачната схема. Можете да ги обозначите с молив върху скицата на жилището и да съедините съответните точки с центъра. Различните школи на фън шуй чертаят схемата на осемте посоки по различен начин. Някои я разделят на 8 части по 45 градуса, а други – на 4 части от по 30 градуса и четири части от по 60 градуса, при което осемте посоки се синхронизират с дванадесетте символични животни от китайската астрология.

Понякога измерването на посоките на света вътре в жилището може да се окаже доста трудно заради отклоненията, които дава компаса. За да се убедите, че сте работили правилно можете да повторите измерванията на вън.

Вторият метод се използва преди всичко когато се съставя карта на летящите звезди. Разделете скицата на дома си на 9 равни части। Ако имате остъклени балкони ги включете към площта на жилището। Ако жилището ви има Г- или П-образна форма, преди да го разделите на части е необходимо да го до начертаете до получаването на правилна правоъгълна или квадратна форма.След това измерете направлението на входната врата или фасадата и го нанесете върху скицата। Ползвайки този сектор за отправна точка нанесете останалите посоки, както следват по часовниковата стрелка।


Shoshi

26 октомври, 2008

У–СИН ПРИНЦИПА НА ПЕТТЕ СТИХИИ

 
 
Принципът на петте стихии (или елементи) е един от централните принципи във фън шуй, които позволяват всеки предмет да се отнесе към един от петте елемента. Специалистите по древнокитайски език казват, че йероглифът, който сега се превежда като „стихия“ или „елемент“, е правилно да се превежда като „движение“. Съгласно теорията на фън шуй съществуват пет енергии ци, формиращи всичко живо и неживо в природата във вид на пет стихии – дърво, земя, огън, вода и метал. Това не са физически субстанции, а именно енергии, представляващи различни атрибути от нашия живот. Всяка стихия съответства на определен сезон от годината, емоция, настроение, форма, цвят, част от тялото и т.н. Например на стихията на дървото съответстват пролетта, зеленият цвят, изтокът, черният дроб. На огъня – лятото, югът, червеният цвят, сърцето и т.н.
Съществува предположение, че понятието пет стихии е възникнало в далечните времена, когато древните астрономи в Китай открили пет планети, видими с невъоръжено око. На всяка планета съответствала една стихия.
Юпитер - Дърво
Марс - Огън
Сатурн - Земя
Венера - Метал
Меркурий - Вода
В непрекъснат цикъл на взаимодействие, петте стихии постоянно се създават и разрушават една друга. На схемите са показани циклите на пораждане и на разрушаване на стихиите. Въпреки че елементите следват един след друг и в тяхната последователност няма нито начало, нито край, все пак за първи обикновено се счита дървото, тъй като е символ на пролетта и началото на годината. В съзидателния кръг дървото поражда огъня, огънят оставя пепел и поражда земята, земята съхранява в своите недра метала, разтопеният метал тече като вода, а водата дава живот на дървото.


В цикъла на разрушаване дървото със своите корени разрушава земята, земята всмуква водата, водата гаси огъня, огънят разтопява метала, металът реже дървото.Стихиите могат да бъдат свързани не само по начините, показани на схемите.
В традиционните текстове се дават следните правила. Металът се ражда, защото получава сила от земята. В същото време, ако земята е твърде много, то тя засипва метала. Земята се ражда, получавайки сила от огъня, но ако огънят е твърде много, то земята изсъхва. Огънят се ражда, получавайки сила от дървото, но ако дървото е твърде много, то огънят гори прекалено силно. Дървото се ражда, получавайки сила от водата, но ако водата е прекалено много, то дървото се удавя. Водата се ражда, получавайки сила от метала, но ако металът е прекалено много, то водата става мръсна.
Всяка от стихиите е свързана със сезоните.

дърво
огън
земя
метал
вода
пролет
разцвет
раждане
смърт
болест
отдих
лято
отдих
разцвет
раждане
смърт
болест
есен
смърт
болест
отдих
разцвет
раждане
зима
раждане
смърт
болест
отдих
разцветавтор: Лев Игельник
превод: Shoshiсхеми: Ria


ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА


ОГЪН


Потиска го водата.
Поражда го дървото.
Пораждайки почвата, се разтопява.
Потискайки метала, слабее.

Елементът огън представлява енергия, стремяща се нагоре. Движението на елемента огън е натиск нагоре и напред. Енергията на огъня е топла и затова е способна да се издига нагоре.
Неговата сила е проявлението.
Неговата трансформация е бурния разцвет.
Управляващо свойство - яснота и просвещение.

Всички предмети с червен цвят носят у себе си енергията на огъня. Това може да бъде картина в червени тонове или червен килим, шалте, покривка. Огън са и различните източници на светлина. Колкото е по-ярък източника, толкова е по-силен този елемент. Живият пламък на свещите или камините се явява най-добрият вариант.
Печките също са предмети, носещи у себе си движението на огъня.
Към елемента огън се отнасят всички предмети или материали с червен, лилав, пурпурен, розов или червено-кафяв цвят, а също така пирамидалните форми и други островърхи предмети, направляващи енергията нагоре.
Изобилието от охлаждащата енергия на водата, която е насочена надолу, е способна да прекъсне движението на енергията на огъня. В същото време в малки количества водата при взаимодействието си с огъня произвежда пара и става източник на нова и мощна енергия. Затова не винаги е лошо, когато се срещат огъня и водата.


ЗЕМЯ


Потиска я дървото.
Поражда я огънят.
Пораждайки метала, се разтапя.
Потискайки водата, слабее.

Енергията на елемента земя се движи хоризонтално.
Силата й е овлажнение и изпарение.
Нейната трансформация е натрупване на богатство.
Управляващото й свойство - успокоение.
Земята лесно всмуква и поглъща водата, но е уязвима за енергията на дървото, която пробива земята и постепенно се придвижва навътре и встрани, разрушавайки я подобно на корените на дървото. Всички керамични предмети и камъни носят у себе си енергията на земята.
Земята активират различни керамични камбанки и звънчета.
Елементът земя представят плоските и правоъгълни предмети. Цветовете й са кафяв, жълт, бежов. Формите на елемента земя са квадратни с гладки повърхности.


МЕТАЛ

Потиска го огънят.
Поражда го земята.
Пораждайки водата, се разтапя.
Потискайки дървото, слабее.

Енергията на метала се стреми да се затвори в себе си, да се свие и укрепи, има тенденция към движение навътре. Това е твърда, свиваща се, упорита, хладна енергия. Енергията на метала е най-плътната от всички енергии на петте елемента. Към елемента метал се отнасят всички дъгообразни и полукръгли форми, които задържат енергията вътре. Това са всевъзможни метални камбанки, електрически прибори (пералня, компютър), часовници с махало. Желателно е предметите, носещи заряда на елемента да се намират в движение. Металните, бронзовите статуетки също се отнасят към елемента метал. Цветът на метала е златен, сребрист и бял. Възходящата енергия на огъня прави метала течен. Изобилието на огнена енергия унищожава метала. Но хармоничното съчетаване на енергиите на огъня и метала позволяват създаването на ювелирни изделия и правят метала ценен. Изобилието на метална енергия е способна да прекъсне движението на енергията на дървото. Хармоничното съчетание на тези типове енергия обаче способства за създаването на произведения на изкуството и става полезно. От дървото, посредством метален инструмент се създават скулптури, мебели и т.н.

ВОДА

Потиска я земята.
Поражда я металът.
Пораждайки дървото, се разтваря.
Потискайки огъня, слабее.

Енергията на елемента вода се движи надолу и встрани. Във фън шуй енергията на елемента вода символизира богатство и благополучие и е най-значимата. Движещата се енергия на водата привлича енергията на космоса. Носят я водопадите, фонтаните, аквариумите, езерата, басейните и т.н. Към елемента вода се отнасят предмети с вълнисти и стъпаловидни форми. Цветовете на елемента вода са черен, тъмносин. Присъствието на вода може да отслаби почвата, но енергията на земята възпрепятства и може дори да прекъсне плавното течение и разпространение на енергията на водата.


ДЪРВО

Потиска го металът.
Поражда го водата.
Пораждайки огъня, се разтапя.
Потискайки почвата, слабее.


Елементът дърво представлява енергия, разпространяваща се във всички направления и символизираща ръст и развитие. Неговото качество е разпространение и хармония. Неговата трансформация - раждане и разцвет.
Управляваща сила - разслабване и разкритие.

Към елемента дърво се отнасят предмети и материали с цилиндрична или дълга и тясна форма.
Цветовете на елемента са зелен, светлосин, лазурен, тюркоазен и т.н.
Стайните растения, бонсаите са превъзходни носители на енергията на дървото. Подходящи са всякакви дървени предмети, но ако не са живи и са статични, то в тях има малко сили.
Ако се използват растения трябва да се знае, че те не бива да са увехнали, защото тогава енергията на дървото умира.
Елементът на дървото има нужда от достатъчно количество от енергията на водата и огъня. Враг на дървото се явява твърдата, упорита и свиваща се енергия на елемента метал, която възпрепятства развитието на енергията му.Татяна Юнаева

Превод: Shoshi
12 октомври, 2008
Как се определя фасадатаТрудността при определянето на фасадата се състои в това, че главният вход за хората и главният вход за енергията не винаги съвпадат. Законите за класическия фън шуй са разработени няколко века назад, когато домовете в повечето случаи са имали правоъгълна форма и са били с една или две врати (главен и заден вход). При това главната врата се е разполагала обикновено в средата на фасадата. Също така, в повечето домове е имало малко прозорци с малки размери.
В нашето съвремие жилищата са съвсем различни. Много от тях имат доста сложна архитектура. Поради тази причина е трудно да се даде точна дефиниция за определяне на фасадата. Към решението на този въпрос може да се подходи по няколко начина.
За фасада на дома се счита тази страна, която гледа към оживена улица, река или парк, но само тогава, когато на нея са разположени входната врата или големи прозорци. Ако на тази страна, обаче, няма никакви прозорци или врати, то тя не може да се счита за фасада.

Съществува мнение, че фасадата е там, откъдето в дома влизат хората, а следователно и енергията. В последно време много вили се строят така, че пристигайки с кола хората влизат през странична врата, която обикновено е разположена близо до оградата. През нея те влизат в къщата само, когато пристигат или заминават. В същото време на друга страна е разположена веранда, през която хората излизат в двора си. Именно тя следва да се избере за фасада, тъй като вратата на терасата се използва по-често и тази част е по-активна.
Ако къщата е построена на терен с неравен релеф, то за фасада се взима тази страна, която гледа към ниската част.
Съответно тилната част ще бъде обърната към възвишението.


Ако къщата е построена на равен терен и е заобиколена от дървета, то тила е там, където дърветата са повече и по-високи, а фасадата - там, откъдето се разкрива по-просторна гледка.


Има случаи, при които сградата се намира между две еднакво оживени улици и има няколко входа. Тогава става доста трудно да се определи фасадата. В такива случаи китайците гледат пред кой вход стоят охраняващите лъвове, но тъй като ние нямаме такива традиции, можем да се отиентираме по адреса на сградата.Страната, на която се намира табелката с името на улицата и номера на сградата ще бъде и фасадата. Също така може да се състави по една карта за всеки вариант и да се види коя от тях най-добре отразява реалното състояние на сградата.
Кака се определя фасадата на апартамент в многоетажна сграда? Да се смята, че основната част от енергията влиза през входната врата не е много правилно. За да стигнем до апартамента си, обикновено минаваме през една или две врати на входа на блока, след това с асансьора стигаме до съответния етаж, минаваме през вратата на общия коридор и чак тогава стигаме до вратата на апартамента. Именно по този път заедно с нас в дома ни влиза и енергията, но през толкова много врати до апартамента достига само една малка част от нея. Затова за да се определи фасадата на апартамента се използват същите методи, които се прилагат при къщите.
В действителност да се определи лицевото направление на дома понякога е много трудно. Грешки допускат даже квалифицирани специалисти, а правилата не винаги помагат, защото при всяко от тях има изключения. За да се определи вярно направлението на дома е необходим опит. А най-простия начин е да се определи интуитивно. Можете да си представите, че сградата е един стол. Накъдето гледате, сядайки на този стол, там е и фасадата.shoshi
ria

02 октомври, 2008

ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ВЪВ ФЪН ШУЙ

Основната презумпция при фън шуй е, че всичко от заобикалящия свят до най-малкия детайл на обзавеждането и декора може или да благоприятства вашите стремежи, или да работи срещу тях.
За най-ефективно използване на заобикалящата ни енергия си заслужава да се обърнете към добър специалист. В същото време можете да спазите няколко базови правила, които ще ви помогнат да подобрите фън шуй на дома си.


Едно от най-важните правила във фън шуй е да има достатъчно пространство в дома, за да могат обитателите му да се придвижват свободно, което означава, че и енергията протича свободно. Ако живеете в къща е добре пред нея да има малък двор или градинка, където да се събира благотворната енергия преди да влезе вътре. Ако живеете в апартамент, не затрупвайте стълбищната площадка с излишни вещи – велосипеди, колички и т.н. Вътре в дома мястото около входната врата също трябва да е свободно. Да няма дрехи и обувки, които не се носят ежедневно, големи предмети, които да пречат на отварянето на врата.


Второ правило е да има баланс между ин и ян. Ян – това са активните, светли, просторни помещения като хол, трапезария, кабинет, детска. Ин – това са спокойните по-затъмнени помещения, където има малка активност и малко светлина като спални, кабинети, библиотеки, стаи за отдих и медитация. Ако в дома има много прозорци, светлина, шум и музика в почти всички стаи, то този дом е прекалено ян. Дисбаланса на енергиите, изразен в недостатъка на зони за покой и отдих, може да доведе до превъзбудена нервна система и главоболие. Дисбаланс може да има и когато преобладават зоните за покой, полумрака, затъмнените щори, недостатък на свеж въздух и активност. Това води до депресия, недостатък на сили и лошо настроение.


Трето правило е да се поддържа чистота. В целия дом трябва да бъде подредено, чисто и свежо. Важен момент са чистите стъкла, защото те са очите на дома. Чрез тях влиза слънчевата светлина и свежа ци.


Четвърто правило е да се подредят в дома подходящи изображения. Хубаво е да сложите картини, които свързвате с нещо забележително или с целите, които искате да постигнете. Те ще ви помагат да не забравите за нещата, които са важни за вас, а вие от своя страна ще можете да виждате благоприятните възможности за тяхното реализиране.

shoshi

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg