24 септември, 2015

СЕКТОР НА БОГАТСТВОТО


Секторът на богатството – това е един въпрос, който вълнува много хора. Най-разпространените теории в публичното пространство, са две. Според едната, сектора на богатството се намира в най-далечния ляв ъгъл спрямо входната врата, а според втората – в югоизточният ъгъл на жилището. За да се радвате на добри финансови постъпления, трябва правилно да активирате този сектор. Подходящи са зеления и синия цвят, дървените мебели и живите цветя. Може да използвате стаен фонтан, аквариум или картини с изображения на водни обекти. Няма да продължавам, защото този списък може да бъде много дълъг. Фантазиите по темата са безкрайни.
Всичко това обаче, няма никаква връзка с фън шуй. Може да се нарече „школа на жизнените стремежи“, „положителна психология“ или каквото искате, но не и фън шуй.
Иска ми се, да се разбере един път за винаги, какво точно се има предвид според фън шуй, под „сектор на богатството“.
Първо, такъв сектор във фън шуй няма, макар и да бихме могли да намерим такова място в жилището, което условно да наречем „сектор на богатството“. Второ, нищо не е нужно да активираме. Едно жилище или има добър финансов потенциал, или няма. Трите най-основни неща в живота са здраве, отношения и пари. Енергията на здравето и отношенията е ин, а на парите ян. Следователно не югоизтока е паричния сектор, а мястото, където има янска енергия. На първо място това е входната врата. Ако на нея имате хубава енергия, то и финансовите постъпления в дома ще са добри. Ако енергията е лоша – парите са блокирани. Втора по важност е вратата на спалнята и евентуално вратата на кабинета, ако работите вкъщи. На трето място е хола и самият кабинет, като помещения с янска енергия.
Най-силни са активаторите в околната среда – водни обекти, кръстовища и др. Разбира се може да сложите активатор и в дома си, като фонтан например, но мястото задължително трябва да е с положителна енергия. Ако енергията е лоша, вместо да получавате пари, започвате да ги губите. За това съветите за разполагане на аквариум или фонтан в югоизточния сектор на дома, без да е направен предварителен анализ на жилището, са не само неуместни , но могат да доведат и до неприятни последствия.
Ако няма приходи в дома, значи имаме проблеми с ян, а ако парите изтичат – проблеми с ин. Към ин можем да отнесем спалнята и в частност леглото. Неговото разположение е от особено значение за всичко, което искаме да съхраним – здраве, отношения, пари.
На трето място, но не по-малко важно е местоположението и направлението на печката.
Основния секрет на фън шуй се състои в следното: за да получим силна благоприятна енергия в дома си, трябва ин и ян на структурата на дома, да съответства на ин и ян във външното обкръжение.
Следователно, според фън шуй, за да имате добро здраве, отношения и пари, на първо място е правилната ориентация на дома в пространството, следва правилната вътрешна планировка и накрая подходящи активации.
И след всичко това, никой не отменя човешкия фактор. Фън шуй е един вид подкрепа, това което ни помага да постигнем целите си, а не нещо, което прави всичко вместо нас. Примерно, човек работи на място с енергия, която му носи много работа, но той е прекалено мързелив, за да я свърши и да получи съответното възнаграждение. Или спи на място с енергия, от която му идват гениални идеи, но е прекалено зает с незначителни неща, за да им обърне внимание и да ги реализира. Едва ли може да вини фън шуй за това, че няма пари.
 
Сашка Величкова

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg