04 септември, 2010

НЯКОИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ДВЕТЕ ОСНОВНИ ШКОЛИ ВЪВ ФЪН ШУЙ

 Виждам, че във форума повечето хора отдават предпочитание на школата на Осемте дворци. Затова реших да напиша по няколко реда за двете основни школи на фън шуй за жилища ян - Осемте дворци и Летящите звезди.
Школата на Осемте дворци дели домовете на 8 типа
, в зависимост от това накъде е обърната тилната част на дома. На всеки тип съответства една триграма – (СЗ) небе, (С) вода, (СИ) планина, (И) гръм, (ЮИ) вятър, (Ю) огън, (ЮЗ) земя, (З) езеро. На всеки човек също съответства една от триграмите, в зависимост от годината му на раждане. Те от своя страна се делят на 2 групи – източна (Ю, С, И, ЮИ) и западна (СЗ, ЮЗ, СИ, З). Човек от източната група е добре да живее в дом от източната група, а човек от западната – в дом от западната група. Освен това могат да се определят и благоприятните места в дома за всеки човек. Недостатък на тази школа е, че тя не отчита фактора време.
Съгласно школата на летящите звезди, на нас ни въздействат 9 вида енергии. Те идват от космоса и вероятно са свързани с девет звезди от съзвездието Голямата мечка. Различните видове енергии са обозначени с числа от 1 до 9, притежават различни качества и оказват влияние на нашето обкръжение. Летящите звезди са динамични, затова през определен период от време тяхното въздействие върху дома се променя. В момента живеем в осми период, затова звездата 8 представлява сегашното процъфтяване, 9 – бъдещото процъфтяване, 1 – процъфтяване в далечно бъдеще. Звездите от 2 до 7 се намират в енергиен упадък.
За да се направи фън шуй оценка на дома с помощта на летящите звезди, е необходимо да се знае датата на построяване и заселване на сградата и направлението на фасадата, точно измерено с компас. След това се построява карта на летящите звезди. На нея се вижда къде са разположени звездите 8, 9 и 1 и правилно ли е тяхното местоположение. Принципът на тълкуване на картата е следния: водните звезди са свързани с парите и трябва да се намират в активна зона, а планинските звезди – със здравето и взаимоотношенията и съответно трябва да са разположени в тихи помещения.
За да се приложи фън шуй, е необходимо да се използват и школата на формите,  и школата на компаса. Те трябва да се разглеждат не като две различни школи, а като два инструмента за оценка на фън шуй.
Школата на формите изучава физическите форми и очертанията на предмета. Школата на компаса се занимава с енергиите, които не виждаме, но които можем да установим с помощта на измерване и изчисления. С течение на времето тези енергии променят своите качества и посока на движение. Школата на формите се занимава с обкръжаващата ни среда, която оказва силно влияние на живота ни. Но очертанията на планините и водоемите са малко или много статични, така както географското положение на страните и релефът на местностите остават непроменени в продължение на много години. По тази логика обкръжаващите ни форми остават едни и същи, ала въпреки това вечно благоприятен фън шуй не съществува. Това е така, защото цикличността на енергиите във фън шуй оказва влияние върху късмета и с течение на времето „накланя везните” в една или друга посока. В този смисъл, за да оценим потенциала на мястото и дали е в удачен или неудачен период, трябва да използваме както школата на формите, така и школата на компаса
.

Автор: Shoshi

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg