08 май, 2013

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ КАРТАТА НА ЛЕТЯЩИТЕ ЗВЕЗДИЗа основа на построяването на картата на летящите звезди се използва квадратът Ло шу, което в превод означава „Писменост от реката Ло“. Легендата гласи, че от река Ло излязла костенурка и върху нейната коруба били изобразени числа подредени в определена последователност. Възприели са ги като магични, защото сборът от цифрите по хоризонтала, вертикала и диагонала е равен на 15. В китайската метафизика тези числа се наричат звезди. Именно от тези звезди се състои наталната карта на дома. Те „летят“ в строго определена последователност. В центъра стои 5-цата и „политаме“ – 6 на северозапад, 7 на запад, 8 на североизток, 9 на юг, 1 на север, 2 на югозапад, 3 на изток и 4 на югоизток.
 За да построим наталната карта на жилището най-напред трябва да определим в кой период е построено и са се нанесли първите обитатели, т.е. получило се е триединството земя (поставени са основите), небе (сложен е покрива), и човек (пуснали сме живот в дома).  Всеки период се състои от 20 години. Примерно в момента сме в 8-ми период  (от 2004г. до 2024г.)   
                                                                                                                                                                               За да построим картата на жилище от 8-ми период в центъра поставяме 8 и „политаме“ във вече описаната последователност. 
 
Следващата стъпка е да определите фасадата. Как става това е доста обширна тема, но в рамките на тази статия мога да кажа, че в повечето случаи фасадата е там, където е входната врата.
Следва да измерите направлението на фасадата. Във фън шуй всяко едно от основните направления юг, югозапад, запад, северозапад и т.н. се разделят на три сектора от по 15 градуса. В кой точно попада вашето направление можете да определите от следната таблица:

направление
планина
градуси
ЮГ
Ю-1
157,6 – 172, 5
Ю-2
172,6 – 187,5
Ю-3
187,6 – 202,5
ЮЗ
ЮЗ-1
202,6 – 217,5
ЮЗ-2
217,6 – 232,5
ЮЗ-3
232,6 – 247,5
ЗАПАД
З-1
247,6 – 262,5
З-2
262,6 – 277,5
З-3
277,6 – 292,5
СЗ
СЗ-1
292,6 – 307,5
СЗ-2
307,6 – 322,5
СЗ-3
322,6 – 337,5
СЕВЕР
С-1
337,6 – 352,5
С-2
352,6 – 7,5
С-3
7,6 – 22,5
СИ
СИ-1
22,6 – 37,5
СИ-2
37,6 – 52,5
СИ-3
52,6 – 67,5
ИЗТОК
И-1
67,6 – 82,5
И-2
82,6 – 97,5
И-3
97,6 – 112,5
ЮИ
ЮИ-1
112,6 – 127,5
ЮИ-2
127,6 – 142,5
ЮИ-3
142,6 – 157,5

 Вече сте определили фасадата и сте измерили нейното направление. Да вземем за пример  фасада с направление ЮГ-1. Цифрата, която се намира в южния сектор записваме в десния ъгъл на централния квадрат. Така получаваме лицевата или водната звезда, която отговаря за финансите. Противоположната страна на фасадата е тила, в случая север. Цифрата от северния сектор записваме в левия ъгъл на централния квадрат. Получаваме тилната или планинската звезда, която отговаря за здравето, отношенията, репутацията, продължаването на рода.
 
Докато звездата от земната основа лети винаги във възходящ ред, то лицевата и тилната звезда летят или във възходящ или в низходящ ред, в зависимост от това, в какъв сектор попада направлението на фасадата. В нашия случай сектор 1 –лицевата звезда записваме във възходящ ред, защото е нечетно число, а тилната – в низходящ, защото е четно число.
 

 
1 сектор
2 сектор
3 сектор
нечетни
+
четни
+
+

 
Звезда 5 лети по същия начин, както би полетяла звездата от централния сектор, обозначаваща земната основа.
 
 
 
Сашка Величкова

Сътрудници

На този имейл адрес може да се свържете с консултант:

sashkavel@abv.bg